Başağrısı, toplumda en çok görülen rahatsızlıklardan biridir. Başağrısı, gerek hekimlerin en sık karşılaştıkları gerekse hasta ve yakınlarının en çok etkilendiği bir sağlık sorunudur .

Başağrılarının önemli bir bölümü migren ve gerilim tipi başağrısı özelliğinde kronik ağrılardır. Kişiyi, hem ağrı özelliği ile, hem de ağrının dolaylı ve dolaysız sonuçları ile etkileyebilmektedir .

Hayati tehlike oluşturan hastalık belirtisi olabilmesi, Ağrıya bağlı işgücü kaybı oluşturabilmesi, Sağlık harcamaları ve ekonomik götürülere neden olması nedeniyle önem arzeder .

Başağrılarının toplumda görülüş sıklığı

Gerilim Başağrısı % 69
Migren % 7-18
Göz / sinüs hastalıkları % 8
Sistemik infeksiyon % 7
Kafa travması % 3
İlaçlar % 2
İntrakranial tümör % 1

Baş ağrısını sadece ağrı boyutu ile ele almak yeterli değildir. Ağrı gerek kişiye, gerekse topluma önemli yükler getirmektedir. Baş ağrısının, tıbbi boyutu yanısıra, sosyo-ekonomik boyutu da son derece önemlidir

Baş Ağrısının Sosyo-ekonomik Boyutu
Hastalığa bağlı olmayan bu “ağrılı yaşam”, kişinin özel ve sosyal yaşamını da olumsuz olarak etkilemektedir.
Ev halkında hoşnutsuzluk,
Sosyal çevrede daha az aranan kişi,
İş verimi, işinde ilerlemesi ve iş gelirinde düşme,
Toplum genelinde iş gücü kaybı,
Ülke ekonomisine yük,

Migren veya diğer Kronik-primer baş ağrısı olan kişilerin bu yakınmaları için doktora başvuru oranları %50’yi geçmemektedir. Migrenlilerin %75.4’ünde, gerilim tipi baş ağrısı olanların ise sadece yarısında doğru tanıya varılmaktadır.

Baş ağrısı sırasında ağrı kesici ilaç kullananların oranı : % 85.7 dir. Bunların;

Ø % 33.6’sı doktor tarafından verildiğini,
Ø % 11.4’ü bir eczaneden aldığını,
Ø % 32.7’ si başka bir baş ağrılı kişi tarafından önerilen ilacı aldığını,
Ø % 29.6 ise ilaç seçimini doğrudan kendilerinin yaptıklarını belirtmektedirler

Pratik uygulamada karşılaştığımız başağrılarının büyük kısmı (yaklaşık %90 kadarı) migren, gerilim tip gibi primer tip başağrılarıdır. Ancak, sekonder başağrılarının; subaraknoid kanama, sinir sistemi enfeksiyonları, beyin tümörleri, temporal arterit gibi klinik tabloların belirtisi olarak karşımıza çıkabileceği ve değerlendirme hatalarının ciddi sorunlara neden olabileceğin unutulmamalı.