Son zamanlarda yaygın olarak gördüğümüz bel ağrıları , en önemli iş gücü kayıpları arasında yer alır.

İnsanların % 80-90’ı hayatı boyunca bir veya birkaç kez bel ağrısı geçirmiştir. Genel hastalıklar içinde bel ağrısından şikâyet nispeti % 4,5’tir. İnsanlığın geçmişte yaşadığı daha hareketli ve sportif hayat tarzını teknolojik ilerlemeye paralel olarak terk etmesiyle bel ağrılarında artma olmuştur.

Bel ağrısına birçok hastalık sebep olduğu halde, bel ağrısı denince insanların aklına bel fıtığı gelmektedir. Bel fıtığı, bütün bel ağrılarının % 34’ü teşkil etmektedir. Bu nedenle bel ağrılı hastanın MRI görüntüsünde fıtık olması, asıl sebebin fıtık olduğunu göstermez.

Bel ağrılarının tedavisindeki amaç, bel ağrısını yapan asıl sebebin ortaya çıkarılması ve buna yönelik tedavinin yapılmasıdır.

Bel fıtığında kuvvet kaybı cerrahi endikasyonu belirler, yinede buna rağmen 4 , 7 ve 10 yıllık takiplerde ameliyat endikasyonu olduğu halde herhangi bir nedenle ameliyat olmayan bel fıtıklı hastalar ile ameliyat olanlar arasında klinik istatistiksel fark bulunamamıştır.

Bel ağrılı hastaların bir kısmı yapılan tedaviye bağlı olmaksızın iyileşmekte, bir kısmı ise kronikleşmektedir. İşte uzun süre sıkıntı yaşayan hastalar kronik grupta olan hastalardır.