Huzursuz bacak sendromu (HBS), bacakları hareket ettirme dürtüsü veya ihtiyacı ile ortaya çıkan, anormal duyularla karakterize, kronik, ilerleyici bir bozukluktur . Semptomlar genellikle bacaklarda, nadiren de kollarda, iki taraflı, simetrik, çoğunlukla geceleri oluşur, uzun süreli hareketsizlik durumlarında kötüleşip, hareketle düzelir. Hastalık aralıklı olarak alevlenir ve uzun süreli asemptomatik dönemler olabilir.

HBS olan hastalarda uyku bozuklukları (%10-20) ve uykuda periyodik uzuv hareketleri  oldukça sık (%80) görülmektedir.

HBS tek başına görülebildiği gibi periferik polinöropati, diabet, multipl skleroz radikülopati, romatoid artrit, böbrek yetmezliği ve parkinson hastalığı gibi bazı hastalıkların seyri sırasında ve gebelikte sekonder olarak da görülebilir. Bazı ilaçların (antiepileptikler, antidepresanlar, dopamin agonistleri lityum vb) kullanımıyla da HBS semptomlarının oluştuğu bildirilmiştir

HBS semptomatolojisinde en bariz olay, semptomların gece uykunun başladığı saatlerde şiddetlenmesi, uykuyla beraber devam etmesi, gün içinde kaybolması ve bacak sallama veya yürümekle hafiflemesidir . Şikayet hastalar tarafından değişik şekillerde tarif edilebilmektedir.  Hastaların çoğu adlandırılamayan bir huzursuzluk ve hareketsiz duramama hali olarak tanımlamaktadırlar.

Diğer şikayetler ise, ağrı, kramp, kaşıntı, uyuşma, yanma, gerilme-kasılma, kıpırtı ve sıçrama hissi olarak sıralanabilir.