Kronik yorgunluk sendromu, en az 6 ay süren ve organik veya ciddi psikiyatrik hastalık gibi bir neden olmaksızın gelişen bir yorgunlukla birlikte kas iskelet ağrısı, uyku bozukluğu,  konsantrasyonda bozulma ve baş ağrısının  eşlik ettiği kronik, sakatlayıcı ve tedavisi zor bir hastalıktır.

Hastalar yatak istirahati ile düzelmeyen, mental veya fiziksel egzersiz ile çok daha kötüleşen yorgunluktan şikayetçidirler. Yorgunluk hastanın bireysel, sosyal, mesleki, eğitimsel ve ruhsal fonksiyonlarını  sınırlandırır. Hastalarda beceri isteyen işlerde yavaşlama, planlama, organizasyon ve problem çözme gibi yeteneklerde gerileme vardır. Bunların yanında dikkat kusuru, konsantrasyon düşüklüğü karar vermede zorluk gibi bulgular da bulunur.

Semptomlar 6 aydan uzun süreli olup önemli oranda fiziksel ve sosyal işlev kaybına sebep olacak kadar ağırdır. Tanı için henüz özgün bir test yoktur.

Klinik Görünüm:         

Bitkinlik bu sendromun en belirleyici semptomudur, Hastalar, premorbid olarak mükemmel fiziksel kapasite ve enerjiye sahip aktif yaşam stilleri olan kişilerdir, Bitkinlikleri çoğunlukla akut olarak başlar,

Prodromal olaylar sendromu tetikleyebilir  (Enfeksiyonlar, yüksek düzeyde strese maruz kalma, uzun süreli psikolojik zorlanma, aşılanma, anestetikler, çevresel toksinler, kimyasallar, ağır metaller, fizik travmalar, cerrahi müdahaleler )

Hastaların yaklaşık 1/3’ü iş yapamazken, 1/3’ü ise sadece yarım gün çalışabilir. Kadın ve çalışmayan bireyler daha fazla fonksiyonel bozulma yaşarlar.

Fibromiyalji sendromu , irritabl bağırsak sendromu , irritabl mesane, reynaud fenomeni, depresyon, migren, allerjiler , temporomandibular eklem bozukluğu gibi  hastalıklarla beraber görülebilir.