KİTAP ve YAYINLAR

KİTAP

LOKOMOTOR SİSTEM HASTALIKLARINDA NÖRALTERAPİ

Yrd. Doç. Dr. Turgay ALTINBİLEK

HİPOKRAT YAYINLARI 2017

YAYINLAR

1- Turgay Altınbilek , Banu Kalpakcioglu. Lokomotor Sistem Hastalıklarında Nöralterapinin etkinliği. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2008;48(1)

2- Banu Kalpakcioglua,, Turgay Altınbilek and Kazım Senel. Determination of spondylolisthesis in low back pain by clinical evaluation. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 22 (2009) 27–32 27 DOI 10.3233/BMR-2009-0212

3-Sedat Yıldız, Elif Kaya, Turgay Altınbilek, Ateş Şendil, Esra Pınar Erdoğdu. Dünya Sağlık Örgütü ‘’Osteopatide Eğitim Kriterleri’’ Klavuz Işığı Altında Osteopati: Derleme. Integr Tıp Derg 2013;1(1):44-48.

4-Sedat Yıldız, Elif Kaya, Turgay Altınbilek, Ateş Şendil, Esra Pınar Erdoğdu. Dünya Sağlık Örgütü ‘’Osteopatide Eğitim Kriterleri’’ Belgesinden Günümüze- Osteopati Derleme. Integr Tıp Derg 2013;1(2):54-64.

5- Turgay ALTINBİLEK, Tuğba KURU ÇOLAK, Elif Elçin DERELİ, Yekta PEHLİVAN, Süheyla SANCAK ÇAVUN. Mekanik özellikte kronik bel ağrısı olan hastaların tedavisinde bel ağrısı okulu programının etkinliği. Marmara Medical Journal 2014; 27: 107

6-Hasan Terzi1, Rabia Terzi, Turgay Altınbilek. Pregnancy-related lumbopelvic pain in early postpartum period and risk factors. Int J Res Med Sci. 2015 Jul;3(7)

7-Terzi H1, Terzi R and Altınbilek T. Restless Leg Syndrome during Pregnancy. Austin J Sleep Disord – Volume 2 Issue 4 – 2015

8-Turgay AltınbilekRabia Terzi, Erdem Türkyılmaz Kardiyak kökenli üst ekstremite ağrısı saptanan bir olgu sunumu. Osteoporoz dergisi 2015

9-Rabia Terzi, Tülay Özer, Turgay Altınbilek. Diyabetik Bir Hastada Venöz Yetersizlik ile Karışan Charcot Nöroartropatisi. Turk J Osteoporos. 20015

10-Ali Yavuz Karahan, Bugra Kaya, Banu Kuran, Ozlem Altındag, Pelin Yildirim, Sevil Ceyhan Dogan, Aynur Basaran, Ender Salbas, Turgay Altınbilek ve ark. Common mistakes in the Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA) in Turkey. A Retrospective Descriptive Multicenter Study. ACTA MEDICA (Hradec Králové) 2016; 59(4):117–123

11-Turgay Altınbilek, Sedat Yıldız, Elif Kaya, Esra Pınar Erdoğdu. Bel Ağrılarında Osteopatik Manipülatif Tedavi yaklaşımı.  Integr Tıp Derg 2016;4(1):10-16.

12-Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Esra Pınar Erdoğdu, Sedat Yıldız, Gürkan Genç. Nöralterapide sempatik gangliyon enjeksiyonlarında yeni bir teknik. Turk J Integr Med. 2016; 4(2): 23-27

13-Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Esra Pınar Erdoğdu , Sedat Yıldız.  Nöralterapi Etki Teorileri. Integr Tıp Derg 2016;4(2):28-32.

14- Turgay Altınbilek. Spor Performansı ve Spor Yaralanmalarının Tedavisinde Nöral Terapi. Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics 2017;3(1)