TEDAVİ KONSEPTİMİZ

Kliniğimize gelen hastaların çoğu aylar ve yıllarca şikayetleri devam eden ve yapılan tüm tedavilere rağmen iyileşemeyen hastalardır. Bu  hastaların şikayetlerinin olduğu yer tedavi edilmeye çalışılmış, fakat hastalığı yaratan ana sebep tedavi edilemediği için iyileşememişlerdir.

Kliniğimizde bu hastaların tanı ve  tedavisinde bütüncül bir yaklaşım uygulanır.

Çoğu kez hastalığın ana sebebi, şikayetlerinden uzak yerlerde bulunur. Şikayetlerinin ana sebebi bulunup, tedaviler bu sebebe yönelik yapılmadığı takdirde, hangi tedavi yapılırsa yapılsın hastayı iyileştirmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu hastaların önce detaylı bir şekilde  anamnezi alınır , detaylı muayeneleri yapılır. Beraberinde hastanın kasları kullanılarak yapılan Applied kinezyoloji testi ile hastalığın altında yatan sebep belirlenerek, doğru olan tedavi seçenekleri belirlenir. Nöralterapi, Osteopati ve Klinik Psiko Nöro İmmünoloji bakış açısıyla hastanın değerlendirilmesi ve muayenesi tamamlanır.

Tedavide Nöralterapi, Osteopati ve Akupunktur birlikte veya ayrı ayrı uygulanır. Klinik Psiko Nöro İmmünoloji ile hastanın iyileşmesine destek sağlanır. Bu şekilde bütüncül bir yaklaşımla, hastalığı yaratan nedenler ortadan kaldırılarak, daha kısa sürede ve kalıcı bir iyileşme sağlanır.